Missie: Klanttevredenheid en concurrentievoordeel optimaliseren door samenwerking te stimuleren tussen medewerkers, afdelingen, leveranciers en klanten, zodanig dat de co-creatie leidt tot een win-win situatie voor alle partijen.


Visie: Een innoverende organisatie is een continue lerende organisatie. Om dit te bewerkstelligen moet er blijvend gezocht worden naar vernieuwingen. De uitdaging is om de veranderingen in balans tussen Markt, Mensen, Organisatiekenmerken en Informatie Technologie te implementeren. Hierbij zijn ontwikkelingen in de maatschappij en markt de leidende beïnvloeders.

"Instinctief delen we ook nu nog de mensen in vriend en vijand in: met de ene categorie moet men samenwerken, met de andere concurrentie aangaan.“

Bertrand Russell

DaaD Consultancy
daadkrachtig in verandermanagement