Overheid
Vraag: Verbeteren persoonlijke- en team effectiviteit in een veranderorganisatie.
Resultaat: Heldere scope met heldere rollen en concrete stappen om verandering succesvol in beweging te zetten


MKB organisatie
Vraag: Hoe kunnen we onze expertise effectiever vermarkten; expert in project-, programma- en portfoliomanagent
Resultaat: Herpositionering, vernieuwde product-markt combinatie, ontwikkeling medewerkers en management, aanpassen HR strategie, beleid en instrumenten


Gemeente Haarlem
Vraag: Hoe kunnen wij de ontwikkelingen binnen onze organisatie structureren en hoe zetten wij een programma op voor Het Nieuwe Werken? Doelstelling: verbeteren efficientie en effectiviteit van de organsiatie door beter samen te werken.
Resultaat: Heldere koers, consensus over de koers en veranderstrategie, medewerkers zijn zich bewust van de stappen die genomen moeten worden om de doelstellingen te behalen, ge´ntegreerd programma waardoor er beter gestuurd kan worden op kosten. Bewustwording en ontwikkeling mentaliteit en gedrag van management en medewerkers.


Interpolis - Commit
Vraag: Hoe kunnen wij ons dienstenpalet vereenvoudigen en bieden we een integraal pakket van diensten aan?
Resultaat: Conceptontwikkeling vitaliteitsmanagement en start implementatie, vereenvoudigd dienstenpalet, onderscheidende positionering, verbetering van de samenwerking met professionals, de nieuwe dienstverlening was leidend in de fusie tussen Commit en Achmea Arbo. Het nieuwe werken (model Interpolis) stond model voor de positionering van Commit: Vanuit vertrouwen en ruimte mensen in het kracht zetten en daardoor productiviteit en tevredenheid (klant en werknemer) verbeteren


KPN
Vraag: Hoe kunnen wij de HR-functie herinrichten van HR-adviseur naar strategische partner in business?
Resultaat: Advies over de inrichting en herpositionering van de HR-functie, veranderstrategie over de rol van de HR-partner in business.


Europeesche verzekeringen
Vraag: Hoe kunnen wij onze communicatie verbeteren op het gebied van klantgerichtheid?
Resultaat: Heringerichte processen, alle schriftelijke communicatie herschreven naar klantgerichte taal en eenvoudig Nederlands (B1) ? inclusief de voorwaarden.

KPN
Vraag: Hoe kunnen wij onze facturatieafdeling reorganiseren en centraliseren?
Resultaat: Productiviteit verdubbeld, samenwerking bevorderd door de inrichting van zelfsturende teams, innovatiemanagement gekoppeld aan kwaliteitsmanagement, processen heringericht  zodat de interne klant beter bediend wordt, heldere en hanteerbare service level agreements.


Interpolis - Commit
Vraag: Hoe kunnen wij onze opleidingen op het gebied van gezondheidsmanagement organiseren en inrichten?
Resultaa:t Positionering van het opleidingsaanbod in de markt, heldere procesinrichting, afspraken met regio, sales en cursusorganisatie BHV.

DaaD Consultancy
daadkrachtig in verandermanagement