Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken houdt in dat medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen functioneren, waarbij de grenzen tussen intern en extern vervagen. Er bestaan steeds meer technische instrumenten om deze nieuwe manier van samenwerken en communiceren te faciliteren. Om ervoor te zorgen dat een organisatie winst behaalt met Het Nieuwe Werken, zijn de nodige veranderingen van de medewerkers vereist.


Dit kan Daad Consultancy voor u doen:
  • Heldere en gedeelde beelden over wat Het Nieuwe Werken voor uw organisatie is
  • Heldere stappen op uw organsiatie en de medewerkers op een gedegen wijze te ontwikkelen zodat Het nieuwe Werken zijn vruchten af gaat werpen
  • Veranderstrategie opstellen, waarbij mens, organisatiekenmerken, de fysieke omgeving en de virtuele ondersteuning een samenspel vormen
  • In kaart brengen in welke mate medewerkers in staat zijn vanuit het concept van Het Nieuwe Werken optimaal te werken
  • MD-programma en talentontwikkelprogramma opstellen, zodat medewerkers hun talenten optimaal benutten en beter samenwerken en communiceren.
  • HRM-beleid en HRM-instrumenten aanpassen.


Is uw organisatie klaar voor het Nieuwe Werken?
Vul de vragelijst in en u krijgt een beeld van de stappen die u kunt zetten. Het Nieuwe Werken Scan

Heeft u ook moeite om draagvlag te krijgen binnen de organsiatie en de verwachtingen te managen. DaaD Consultancy heeft een eenvoudig model ontwikkeld om alle medewerkers te betrekken en inzichtelijk te maken welke stappen er gemaakt gaan worden. U bepaalt zelf welke stappen dit zijn! In dit model staat de medewerker centraal en wordt in kaart gebracht wat er nodig is aan ondersteunende middelen om de voordelen van Het Nieuwe Werken op een gedegen manier te borgen in de organisatie.

Drie mogelijke factoren voor het zeer lage gebruik van Web 2.0-technologieŽn door Europese kenniswerkers:
  • Een verouderende beroepsbevolking
  • Ontoereikende toegang
  • Een kloof tussen hulpmiddelen voor bedrijven en verspreide werknemers

Bron: Forrester Research, Kenniswerkers, 2008

" Door de verspreiding van samenwerking en teamwerk moeten kenniswerkers steeds vaker informatie bij anderen verzamelen. Door het gebruik van traditionele methoden voor het verzamelen van informatie leidt dit tot tijdverspilling en extra werk. Europese kenniswerkers willen een betere methode voor het verzamelen van gegevens."

Bron: Forrester Research, Kenniswerkers, 2008

DaaD Consultancy
daadkrachtig in verandermanagement